30 maart 2017
Heilzame planten - lezing
Claudine Chavannes-Mazel

De kennis van de klassieke Oudheid over het gebruik van planten is aanvankelijk mondeling overgeleverd, maar daarnaast zijn er vele middeleeuwse handgeschreven boeken bewaard met nuttige teksten over planten. Claudine Chavannes-Mazel is hoogleraar kunstgeschiedenis (UvA). Zij vertelt over de toepassing van planten tussen 600 en 1600 aan de hand van boeiende teksten en schitterende illustraties in middeleeuwse handschriften en oude boeken in Nederlandse bibliotheken. 

20.00 uur, koffie 19.30 uur
Athenaeumbibliotheek Klooster 10
Aanmelden verplicht!

« Naar het programmaoverzicht