15 maart 2020
Hartenkreten - Kunstvesper met Christine Otten

Aan het einde van de Boekenweek is er een kunstvesper m.m.v. de in Deventer geboren schrijfster Christine Otten en het Uriëlconsort.

Een vesper is een meditatieve dienst die de avond inluidt, geënt op een van de getijdediensten in de kloosters. Er wordt veel gezongen, er zijn lezingen, er is geen preek, wel een gebed. In de kunstvespers in de Lebuinuskerk wordt de dialoog gezocht tussen kunst en religie.

In deze vesper haken we aan bij het recent uitgekomen boek ‘Een van ons’. Daarin verkent Otten de dunne grens tussen goed en kwaad, vrijheid en onvrijheid, binnen en buiten, schuld en vergeving, vanuit de context van langdurig opgesloten zitten. Een ode aan de menselijke veerkracht en verbeelding. Otten raakt aan thema’s die wezenlijk zijn in de christelijke traditie. Uit welke bronnen wordt geput? Waar brengen ze ons? We proeven ervan in woorden en muziek, hartenkreten. Het kyrië-geroep zal niet van de lucht zijn, o.a. gezongen door het Uriëlconsort in kleine bezetting, o.l.v. Kirstin Gramlich. Liturg is ds. Saar Hoogendijk.

16.30 UUR

Lebuinuskerk, Kleine Poot 7

Toegang: vrije gift

« Naar het programmaoverzicht